‎آرشیو ماهانه: بهمن ۱۳۸۸
توکا ملکی
مقاله ی توکا ملکی با عنوان «مژده‌ی سحر با قوقولی قوی خروس جنگی ها» به مناسبت دهمین سالگرد جلیل ضیاءپور، به همت حسن حامدی (مدیر مسئول دو هفته نامه تندیس)، نگارخانه برگ، سه شنبه ۱۹ آبانماه ۱۳۸۸

مژده‌ی سحر با قوقولی قوی خروس جنگی ها