زینب خاتون 2
مقاله ای با عنوان «مادرم زینب خاتون»، وبلاگ پچپچه، شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۶

مادرم زینب خاتون

زینب خاتون
مقاله مهدی حسینی به مناسبت یادبود ششمین سال درگذشت استاد جلیل ضیاءپور، با عنوان «هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق»، دو هفته نامه تندیس

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
مجید بلوچ (طراح گرافیک)
گفت وگو با مجید بلوچ، با عنوان «نگاهی به گرافیک ایران» ، آرش تنهایی، ۲۵ آبان ماه ۱۳۸۸

گفتگو با مجید بلوچدهمین نکوداشت استاد جلیل ضیاءپور
مقاله ی خشایار فهیمی، با عنوان «گلــوی جسورِ رنــگ»، دو هفته نامه تندیس، ویژه هشتمین نشست پژوهشی هنر، دهمین نکوداشت استاد جلیل ضیاءپور، نگارخانه برگ، ۱۹ آبان ماه ۱۳۸۸

گلــوی جسورِ رنــگ


44-Pedar_dar_khoroos_jangi
مقاله ی داریوش کیارس، با عنوان «داستان جلیل ضیاءپور و انجمن خروس‌جنگی»، دو هفته نامه تندیس، ویژه هشتمین نشست پژوهشی هنر، دهمین نکوداشت استاد جلیل ضیاءپور، نگارخانه برگ، ۱۹ آبان ماه ۱۳۸۸

داستان جلیل ضیاءپور و انجمن خروس‌جنگی